Mann Teknik

Adress
Mann Teknik AB
Strandvägen 16
542 31 Mariestad

Tel. 0501-39 32 00
Fax 0501-39 32 09

E-post sales (a) mann-tek.se


Mann Tek är certifierade

Mann Teknik AB är ett
certifierat ISO9001-företag

 


Slangbrottsventiler från Mann Teknik

Mann Tekniks slangbrottsventil är konstruerad för att förhindra spill och skador på utrustning när slangen utsätts för hastigt uppkommen hög belastning, exempelvis om föraren kör iväg under lastning/lossning.

Slangbrottsventil

Utan en slangbrottsventil kan konsekvenserna av sådana händelser bli mycket allvarliga. Alternativa skyddssystem och åtgärder är beroende av den mänskliga faktorn.

Slangbrottsventilen har bultar som bryts vid en förutbestämd hög belastning. Ventilerna stängs då på båda halvorna av kopplingen och flödet upphör då omedelbart.

Detta vill på sikt minska risken för avbrott, spara pengar, utrustning och skydda miljön.

Marin- och industrimodell

Mann Tekniks slangbrottsventil finns i två olika varianter,
en marin modell. och en industrimodell.

Marina modellen av slangbrottsventilen är konstruerad att monteras mellan tex två slangar och släpper (bryter) endast då kopplingshalvorna dras från varandra med oönskad och plötslig kraft.

Slangbrottsventil Marin

Industrimodellen av slangbrottsventilen används när kopplingen är monterad på antingen slang eller lastarm där åtminstone en sida av kopplingen är ansluten till en rigg eller fast punkt. Den släpper (bryter) vid en plötslig, hög oönskad dragkraft, i en vinkel med 90 grader från den fasta delen av kopplingen.

Slangbrottsventil Industri

Kontakta oss för ytterligare information.